ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

 ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਿਓਂ ਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mix Dry Fruits, Packing Size: 1 Kilogram at Rs 700/kg in Lucknow | ID:  16514040330

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਕਿਉਂ ਭਿਓਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ

ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਵੇ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

21 Types Of Dried Fruits - Best And Most Common - Foods Guy

ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ

ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਚਣ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਿਓਂਣ ਨਾਲ ਫਾਈਟੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਿਓਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5 dry fruits that you must include in your winter diet | Almonds to  Pistachios | 5 News – India TV

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੇਵੇ

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਗੀ, ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਫਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾ ਭਿਓਂਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅੰਤੜੀ ਵਿਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਂਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.