ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ? ਜਾਣੋ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

 ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ? ਜਾਣੋ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

5 cooking oils that are healthier and more nutritious than butter and ghee  | The Times of India

ਪੜ੍ਹੋ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ

ਪੋਸ਼ਣ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਚੁਰੇਟਡ ਤੇ ਮੋਨੋਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਚਿਕਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਅਤੇ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸੈਚੁਰੇਟਡ ਚਿਕਨਾਈ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਕੇ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੈਚੁਰੇਟਡ ਤੇ ਮੋਨੋਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਚਿਕਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੋਰੀ

ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 117 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 119 ਕੈਲੋਰੀ ਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਤੇਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚਰਬੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.