ਵਰਕਆਊਟ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

 ਵਰਕਆਊਟ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਰਸ਼ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?

The Neuroscience of Why Running Clears the Mind | Inc.com

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਵਰਕਆਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਆਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਲ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ

ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਆਊਟ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ

ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *