ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰ

 ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤਣਾਅ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ…

Curcumin/fenugreek combo relieves work-related stress

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦਸਤ, ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

mood-swings.jpeg4.jpeg (1280×854)

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਤਣਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ

ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਉਦਾਸ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.