Uncategorized

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਸਹਿਣ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪਾਓ ਆਰਾਮ, ਅਪਣਾਓ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਆਮ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਦਰਦ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਥੇਰਿਪੀਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

The Top Coffee-Consuming Countries - WorldAtlas

ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਕੌਫੀ

ਕੈਫੀਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8 Lavender Oil Benefits and Uses, Backed by Science

ਲੇਵਿੰਡਰ ਤੇਲ

ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵਿੰਡਰ ਆਇਲ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਪਰਮਿੰਟ ਤੇਲ

ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਪਰਮਿੰਟ ਤੇਲ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਾਲਚੀਨੀ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਦਰਕ

ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚਬਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top