ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ, ਬਸ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ, ਬਸ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Sleep & sleep cycles: babies, kids, teens | Raising Children Network

ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ:-

ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.