ਟੌਨਸਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

 ਟੌਨਸਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਟੌਨਸਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਟੌਨਸਿਲ ਕੀ ਹਨ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲ ਬਾਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਅੰਡਾਕਾਰ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Throat Cancer on the Rise – And Not in Smokers or Tobacco Users

ਇਹ ਟੌਨਸਿਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੌਨਸਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੌਨਸਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੌਨਸਿਲ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੌਨਸਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਟੌਨਸਿਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ, ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਲੀਚਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ

ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨ ਦਰਦ

ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਕਾਵਟ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋਣਾ

 

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਪ ਥਰੋਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *