Business

ਜੇ ਲ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ ਰ ਮ ਨਾ ਕ ਕਾਰਾ

ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੀ ਚੋ ਰੀ ਦੇ ਮਾ ਮ ਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰ ਦ ਦੋ ਹਵਾ ਲਾਤੀ ਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ , ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਜੇਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਬ ਜੇ ਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ

ਜਿਥੇ ਕੀ ਦੋ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜੇਲ ਚ ਭੱ ਜ ਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕਾ ਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਭਜੇ ਤਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੇ ਓਸੇ ਸਮੇ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਫ ੜ ਲਿਆ ਜਦੋ ਓਹਨਾ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾ ਉਹ ਡਿਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ ਖ ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹ ਵਾ ਲਾ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ ੜ ਨ ਦੇ ਬਾਦ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਹਸਪ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਖਿ ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘ ਟ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਸਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹਰ ਸਚੀ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖੋਦਾ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਕਬੂਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਦੋ ਜੀ ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਆ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾ ਸਾਨੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦਸੋ ਜੀ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top