ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

 ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

Happy woman doing routine skin care at home with beauty products. Woman sitting on bed at home and applying face cream.

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।

8 Ways to Turn Your Skincare Routine Into an Act of Self Love - OROGOLD  Cosmetics

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Pre Bridal Skin Care Routine At Home For Glowing Skin

ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਉਤਪਾਦ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਰੂਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਲਯੁਕਤ, ਆਮ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਮੁਹਾਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸਕਿੱਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇਲ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਿਤ ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਮੌਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਸਚਰਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਸਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਐਸਪੀਐਫ ਵਾਲੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਜੇ ਮੇਅਕਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਅਕਪ ਰੀਮੂਵਰ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਮੇਅਕਪ ਰੀਮੂਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਇਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵਾਈਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਟੌਨਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੌਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਰੀਮ, ਐਂਟੀ-ਏਜਿੰਗ ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *