ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ?

 ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਬਦਲਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰਾਲ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

How to know if you are having a heart attack

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ।

1,911 Blood Group Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

ਏਬੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਏਬੀਓ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਰਐਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਬੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ Thromboembolic ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਟਿਕ, ਹਾਈਪਰਲਿਪੀਡਮੀਆ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *