ਇਸ 5 ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ’ਚ ਹੈ ਗੜਬੜ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਸਿਹਤਮੰਦ  

 ਇਸ 5 ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ’ਚ ਹੈ ਗੜਬੜ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਸਿਹਤਮੰਦ  

Healthy lifestyle. Good life. Organic food. Vegetables. Close up portrait of happy cute beautiful young woman while she try tasty vegan salad in the kitchen at home.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਲਿਆ-ਭੁੰਨਿਆ ਫਾਸਟਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

50 Clean Eating Tips for Weight Loss | Eat This, Not That!

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਥਕਾਨ, ਭਾਰਾਪਣ, ਸੁਸਤੀ, ਗੈਸ, ਕਬਜ਼, ਚਮੜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ, ਅਨੀਂਦਰਾ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

Eat Healthy At Work With These Tips + Recipes

ਜੀਭ ਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਪਰਤ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਪਰਤ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡਿਟੀ, ਗੈਸ, ਸੋਜ, ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਕਾਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਫੁਲਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ ਹੋਣਾ

ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੇਲਾ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਢਿੱਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ

ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.