Uncategorized

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਸੈਂਡਲ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

9 Essential Foot Care Tips You Need To Know | Professional Advice

ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੰਗ ਸਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਰੁੱਖੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

7 Feet Care Tips You Should Follow Everyday - NDTV Food

ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਰਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ SPF ਕਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਿਯਮਤ ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਆਦਿ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕਿਨ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਗਲੋਇੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਡੈੱਡ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਊਮਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈੱਡ ਸਕਿਨ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top