Tags :Coconut

ਦੇਸ਼

ਜਾਣੋ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ

ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ […]Read More